Kinderfysiotherapie

| | 0 Comments

Kinderfysiotherapie heeft als uitgangspunt de optimale ontwikkeling van het kind en richt zich specifiek op de ontwikkeling van het bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis van kindgerelateerde aandoeningen en kennis van de invloed van groei en ontwikkeling.

De kinderfysiotherapeut stelt de belangen van het kind (0-16 jaar) en de ouders centraal, waarbij het kind wordt benaderd vanuit een pedagogisch en ontwikkelingspsychologisch perspectief.

In de diagnostiek en in de behandeling wordt nauw samengewerkt met andere professionele behandelaars, leerkrachten en met de opvoeders.

Bij Praktijk Hogewal zijn kinderfysiotherapeuten Anne Lotte Westenbrink en Aletta Pomper werkzaam.

Voor meer informatie over kinderfysiotherapie neem eens een kijkje op de site: de Kinderfysiotherapeut
Dit is een centrale plek, waar ouders (en kinderen) goede informatie kunnen vinden over kinderfysiotherapie, hoe de kinderfysiotherapeut werkt en wat de kinderfysiotherapeut voor verschillende kinderen kan betekenen.