Werkwijze

Aanmelden
U kunt zich telefonisch, via de mail of op de praktijk bij ons aanmelden. Bij aanmelding vragen wij u naar uw persoonsgegevens, uw identiteitsbewijs, uw verzekering, uw BSN-nummer en indien van toepassing, uw verwijsbrief. In principe is een verwijsbrief niet nodig, fysiotherapie is ‘ direct toegankelijk’. In sommige gevallen eist de zorgverzekeraar echter wel een verwijsbrief. De fysiotherapeut kan dit eventueel samen met u regelen. Uw eerste afspraak zal normaliter binnen 3 dagen na aanmelding plaatsvinden. Tijdens deze 1e afspraak start de therapeut met een intake / screening en vindt zo mogelijk aansluitend het onderzoek plaats om inzicht te krijgen in uw klachten. Na deze screening wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor fysiotherapie.

Voor een eerste afspraak vragen wij u om uw legitimatiebewijs, een handdoek en een eventuele verwijzing van uw arts mee te nemen.

Wij kunnen u ook bij u thuis behandelen. Daar is vaak wel een verwijzing van een huisarts of specialist voor nodig.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht. Raadpleeg hiervoor onze pagina “tarieven”. In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF. Kwaliteit is een veranderend proces, daarom is er continu aandacht voor bij- en nascholing en de laatste ontwikkelingen binnen ons vak.
Wij werken volgens de kwaliteits- en veiligheidsnormen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Jaarlijks wordt via een audit getoetst of de praktijk voldoet aan deze normen.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening van uw fysiotherapeut of één van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of één van de maatschapsleden. De praktijk is aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie van het KNGF. Uw klacht zal worden behandeld conform deze richtlijnen.

* Conform de WGBO heeft u recht op inzage in uw medisch dossier.