Qualiview

Qualiview is een online meetinstrument dat de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg meet onder de uitbehandelde patiënten. Met Qualiview heeft iedere Fys’Optima-partner een valide tool ter beschikking om de patiënttevredenheid te monitoren en daar waar nodig verbeteracties in te zetten. ​Qualiview voldoet aan de informatieplicht van de Wkkgz en verwerkt de data geanonimiseerd zodat de privacy van therapeut en patiënt gewaarborgd blijft.