Over Ons

Onze praktijk is sinds 2007 gevestigd aan Hogewal 2, bij de parkeerplaats aan de Gasthuispoort in Steenwijk.

De praktijk wordt geleid door de maatschap, bestaande uit de therapeuten:
–  Tony Degenkamp
–  Marieke Woudstra

Er zijn meerdere therapeuten bij Fysiotherapie en Manuele Therapie Hogewal werkzaam met ieder zijn of haar eigen vakgebied.
Onder de link ’team’ heeft u een overzicht van medewerkers die werkzaam zijn bij Fysiotherapie en Manuele Therapie Hogewal.

Hogewal is een paramedisch centrum. Want naast de fysiotherapeuten zijn ook gevestigd:

Onze praktijk is partner van het kwaliteitsnetwerk Fys’Optima. Fys’Optima is een samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken met een dekking in heel Nederland. De samenwerking is erop gericht om u als patiënt een optimale kwaliteit en diversiteit aan dienstverlening aan te kunnen bieden. Samen werken we bijvoorbeeld specifieke goede en leuke programma’s uit voor specifieke aandoeningen en doelgroepen.

We hebben binnen Fys’Optima eisen geformuleerd, waar elke partner aan moet voldoen. Alle partners voldoen aan kwaliteitseisen. De cliënttevredenheid wordt door alle Fys’Optimapartners continu, onafhankelijk en transparant gemeten, om onze zorg telkens verder te optimaliseren. Tweejaarlijks worden de gestelde eisen bij onze praktijk getoetst. Niet elke praktijk kan dus zomaar Fys’Optimapartner worden of blijven.

* Conform de WGBO heeft u recht op inzage in uw medisch dossier.