Tarieven

TARIEVEN 2024

Lastenverzwaring – Tariefsaanpassing
De inflatie breekt record op record. Het zal u niet verbazen dat ook bij Praktijk Hogewal de lasten behoorlijke stijgen. Om deze verhogingen te kunnen dragen, hebben we onze tarieven helaas moeten verhogen Onderstaand vindt u onze nieuw tarieven.

Wij hebben ons bij het verhogen van onze tarieven geconformeerd aan de uitkomsten van het onafhankelijk kostenonderzoek dat adviesbureau Gupta in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) heeft uitgevoerd, waarbij de kostprijs in 2019 al op € 40,11 uitkwam. In het huidige tarief is de actuele inflatie nog niet eens geheel meegenomen, maar dit nieuwe tarief ligt wel een stuk dichter bij onze kostprijs dan afgelopen jaren.

Wij begrijpen dat dit geen leuk bericht is, maar wij hopen ook op uw begrip. Het is voor ons niet langer vol te houden om nog jaren door te werken onder de kostprijs.

Voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie of die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij per 1 januari 2024, de volgende praktijktarieven in rekening:

Screening, Intake en Onderzoek fysiotherapie €57,50
Zitting fysiotherapie €44,50
*Niet nagekomen afspraak €34,00
Zitting fysiotherapie aan huis €59,00
Zitting Manuele Therapie €58,50
Zitting Manuele Therapie aan huis €75,50
* Niet nagekomen afspraak Manuele Therapie €44,00
Zitting Oedeemfysiotherapie €58,50
Zitting Oedeemfysiotherapie aan huis €75,50
*Niet nagekomen afspraak Oedeemfysiotherapie €44,00
Zitting Kinderfysiotherapie €58,50
Zitting Kinderfysiotherapie aan huis €75,50
*Niet nagekomen afspraak Kinderfysiotherapie €44,00

* Indien een afspraak niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Conform de WGBO heeft u recht op inzage in uw medisch dossier.
De praktijk handelt volgens de AVG, ons privacyreglement vindt u op onze website.