Tarieven

TARIEVEN 2022

Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij per 1 januari 2022, de volgende tarieven in rekening:

Screening, intake en onderzoek fysiotherapie €65,50
Zitting fysiotherapie €37,50
*Niet nagekomen afspraak €27,50
Zitting fysiotherapie aan huis €50,00
Zitting Manuele Therapie €49,50
Zitting Manuele Therapie aan huis €64,50
* Niet nagekomen afspraak Manuele Therapie €37,50
Zitting Oedeemfysiotherapie €49,50
Zitting Oedeemfysiotherapie aan huis €64,50
*Niet nagekomen afspraak Oedeemfysiotherapie €37,50
Zitting Kinderfysiotherapie €49,50
Zitting Kinderfysiotherapie aan huis €64,50
*Niet nagekomen afspraak Kinderfysiotherapie €37,50

* Indien een afspraak niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Conform de WGBO heeft u recht op inzage in uw medisch dossier.
De praktijk handelt volgens de AVG, ons privacyreglement vindt u op onze website.