Fys Optima

Onze Praktijk is partner van het kwaliteitsnetwerk Fys’Optima. Fys’Optima is het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. De samenwerking is erop gericht om u als patiënt een optimale kwaliteit en diversiteit aan dienstverlening en service te kunnen bieden. Samen werken we bijvoorbeeld specifieke goede en leuke programma’s uit voor specifieke aandoeningen en doelgroepen.

Fys’Optima heeft als missie ervoor te zorgen dat haar partners zich volledig kunnen richten op de behandeling van hun patiënten en bewegen van hun cliënten.
De visie van Fys’ Optima is samenwerken, schaalvoordeel, kennisdelen en het aanbieden van producten en diensten die leiden tot continuïteit in praktijkvoering.

Binnen Fys’Optima zijn eisen geformuleerd waar elke partner aan moet voldoen. Zo hebben bijvoorbeeld alle partners een oefenzaal ter beschikking, zijn alle partners goed georganiseerd conform kwaliteitseisen en wordt de patiënttevredenheid door alle Fys’Optima partners continu, onafhankelijk en transparant gemeten om zo onze zorg telkens verder te optimaliseren. 2-jaarlijks worden de gestelde kwaliteitseisen bij de deelnemende partners getoetst. Niet elke praktijk kan dus zomaar Fys’Optimapartner worden of blijven.