Vergoedingen

Voor 2022 hebben wij met de meeste grote verzekeraars een contract afgesloten.
Onze actuele praktijktarieven zijn van toepassing indien de praktijk geen contract heeft  met uw zorgverzekeraar of indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie.

Voor 2022 hebben wij met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:
– Achmea ( Zilveren Kruis, de Friesland)
– VGZ
– CZ
– Menzis
– DSW
– ONVZ
– ASR
Deze verzekeraars vergoeden, mits voldoende verzekerd, 100% van uw kosten.

Voor 2022 tekende de praktijk de volgende contracten NIET:

  • Caresq
  • Eno
  • Zorg en Zekerheid

De drie bovenstaande maatschappijen zullen naar verwachting slechts 70 a 75% van uw fysiotherapiekosten vergoeden. Het feit dat deze maatschappijen voor u onvoordelige vergoedingsregelingen kennen, is voor u mogelijk reden om over te stappen naar een verzekeraar die de kosten van fysiotherapie wel volledig vergoed.

Mocht uw zorgverzekering niet in deze lijst voorkomen, vraagt u dan aan één van ons wat het beleid voor 2022 zal zijn.

Kinderen
Voor personen tot 18 jaar geldt het volgende: de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering en gaan niet ten koste van het eigen risico; indien na deze 18 behandelingen meer behandelingen noodzakelijk zijn, worden deze behandeling alleen vergoed indien een aanvullende zorgverzekering afgesloten is.

Volwassenen
Voor personen van 18 jaar en ouder gelden de volgende regels: Om voor vergoeding in aanmerking te komen is in de meeste gevallen een aanvullende verzekering noodzakelijk. Vergoedingen vanuit de basisverzekering voor personen van 18 jaar en ouder gaan ten koste van uw eigen risico. Inmiddels zijn hierop enkele uitzonderingen. Indien u exact wilt weten of uw behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekeraar verwijzen wij u naar uw eigen polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Voor algemene informatie over vergoedingen verwijzen wij u naar de website https://zorgvergoeding.com/.

Behandelingen die vergoed worden door een zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben, declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet (voldoende) verzekerd bent voor fysiotherapie of een contract heeft bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben, ontvangt u van ons een nota; voor een overzicht van onze tarieven verwijzen wij u naar ‘tarieven’.
Mocht u meer informatie willen, kunt u ons dat altijd vragen!