Oncologiefysiotherapie

| | 0 Comments

Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op het behandelen van ‘bewegings’problemen als gevolg van kanker of als gevolg van de medische behandeling van kanker.

Om de oncologische patiënt goed te kunnen begeleiden is kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan van belang.  Hierdoor zijn de therapeuten op de hoogte van de mogelijkheden, maar ook van de beperkingen van de onmogelijkheden bij mensen met kanker. Naast de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker kan de oncologiefysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol spelen voor collega fysiotherapeuten, huisartsen en andere hulpverleners.

De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de kanker:

In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten.

In de herstelfase gaat het om het herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van het leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijkse leven. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport.

De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. De kwaliteit van het leven en de wens van de patiënt staan in de fase centraal. De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden.

In de terminale fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door onstspanningsoefeningen.

Bij Praktijk Hogewal werkt oncologiefysiotherapeut Marieke Woudstra.