Zorgpolissen 2020

Actiegroep Fysiotherapie
Zoals u waarschijnlijk in het nieuws of via onze FB pagina gelezen heeft afgelopen jaar, is er een actieve beweging ontstaan van zorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten) die zich niet meer kunnen verenigen met de manier waarop de meeste zorgverzekeraars met ons als zorgverleners omgaan. Afgelopen jaar zijn er opnieuw de nodige acties geweest.

Reden actie
Zorgverleners krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract.
In toenemende mate (en dit wordt ieder jaar erger) eisen de zorgverzekeraars meer van ons als zorgverlener, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt. We worden geacht onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven per indicatie (de zogenaamde Behandel Index), we worden geacht iedere patiënt een klanttevredenheidsenquête aan te bieden en er zijn financiële sancties wanneer je aan één van de verplichtingen niet voldoet.
Zowel onze praktijk als in toenemende mate praktijken in het gehele land, willen de kwaliteit juist hoog houden zoals u van ons gewend bent. En met de regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat we ook voor 2020 kritisch gekeken hebben naar de inhoud van de contracten en tot de conclusie zijn gekomen dat we komend jaar een aantal contracten niet zullen tekenen. In het overzicht ziet u duidelijk welke contracten we nog wel hebben en welke niet.

Consequenties voor u als cliënt:
Bij de zorgverzekeraars waar wij een contract mee sluiten hoeft u niets te doen. Wij declareren rechtstreeks bij uw verzekering. Wanneer uw verzekering in de lijst van niet getekende contracten staat krijgt u zelf de nota.

Wanneer u een naturapolis heeft krijgt u van uw verzekering ongeveer 70% van het zogenaamde marktconforme tarief (is +/- €29,-).
Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u het marktconforme tarief vergoed.

Voor 2020 hebben wij met de volgende zorgverzekeraars WEL een contract afgesloten:

– Achmea (incl. FBTO, Interpolis, De Friesland, ZilverenKruis, ProLife)
– VGZ (incl. IZZ, IZA, UMC, Unive, Zekur.nl, VGZ)
– CZ (incl. Ohra, Nationale Nederlanden, CZ direct)
– Menzis (incl. Anderzorg, Menzis, Hema)
– DSW/ ASR (incl. Stad Holland, In Twente)
– ONVZ (incl. PNO Zorg, VvAA)
– ASR (incl. Ditzo, de Amersfoortse)

Deze verzekeraars vergoeden, mits voldoende verzekerd, 100% van uw kosten.

Voor 2020 tekenen we de volgende contracten NIET:

– Zorg en Zekerheid
– ENO (incl. Salland, ZorgDirect)
– Caresq (inclusief Promovendum, National Academic en Besured)

Daarom zullen bovenstaande maatschappijen naar verwachting slechts 70 a 75% van uw fysiotherapiekosten vergoeden. Het feit dat deze maatschappijen voor u onvoordelige vergoedingsregelingen kennen, is voor u mogelijk reden om over te stappen naar een verzekeraar die de kosten van fysiotherapie wel volledig vergoed. Mocht uw zorgverzekering niet in deze lijst voorkomen, vraagt u dan aan één van ons wat het beleid voor 2020 zal zijn.

Wij hopen dat u voor het komende jaar een goede keuze kunt maken in het oerwoud van zorgverzekeringen en polissen.
De site van de fysiotherapeut helpt u op weg om een goede keuze te maken voor een polis met de beste (aanvullende) voorwaarden voor fysiotherapeutische zorg volgens het KNGF.

Mocht u meer informatie willen, kunt u ons dat altijd vragen.

Met vriendelijke groet,
Fysiotherapie en Manuele Therapie Hogewal
Tony Degenkamp
Marieke Woudstra