Kwaliteit op orde | Audit behaald!

HKZ-AUDIT |09-03-2020|
Tüv Nederland bracht op 9 maart een bezoek aan praktijk Hogewal om onze processen onder de loep te nemen en te beoordelen of wij nog steeds voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen.

Met trots willen wij, alle collega’s van Fysiotherapie en Manuele Therapie Hogewal, u graag laten weten dat wij deze externe HKZ- audit positief hebben doorlopen. Met mooie complimenten over de kwaliteit en zorg van onze praktijk behouden wij onze certificering. Uiteraard zijn wij erg blij en trots met dit resultaat!

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)  stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, verpleeghuizen, fysiotherapiepraktijken, kinderopvang en GGZ. Een organisatie met het HKZ keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.